Nghị định về cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2021

Vừa qua, chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết tất cả những nội dung có liên quan đến quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số thông tin về các điều kiện cụ thể ở trong Nghị định về cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2021.

Nghị định về cấp giấy phép xây dựng 1

Một số điều kiện về cấp giấy phép xây dựng ở trong nghị định

Các điều kiện cụ thể về cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:

 • Đối với những khu vực hiện vẫn chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư ở nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng các khu chức năng thì các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan đến các quy chế về quản lý kiến trúc hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về vị trí và tổng mặt bằng sẽ chính là cơ sở để xem xét và cấp giấy phép xây dựng.
 • Những công trình thuộc các dự án về đầu tư xây dựng không yêu cầu việc thiết lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về quy hoạch các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện với quy mô nhỏ chỉ hơn 05 héc ta thì việc quy hoạch các phân khu xây dựng sẽ chính là cơ sở, căn cứ để xem xét và cấp giấy phép xây dựng.
 • Với những công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích của cộng đồng sẽ có yêu cầu cần phải tiến hành thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi và bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020. Đồng thời đối với báo cáo kết quả thẩm tra, ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư thì cũng cần phải có thêm kết luận về việc đáp ứng các yêu cầu an toàn của công trình, sự tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và những quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng.
 • Đối với từng trường hợp cụ thể thì điều kiện cấp giấy phép xây dựng sẽ được quy định rõ tại các Điều 91, 92, 93, 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật Kiến trúc năm 2019 và Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với những công trình ở trong các khu đô thị theo Điều 91 của Luật Xây dựng năm 2014

 • Phù hợp đối với những quy hoạch về xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước đó. Với những công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố ở trong các đô thị đã ổn định nhưng hiện vẫn chưa có thiết kế đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng thì cần phải phù hợp với những quy chế về quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, quy định.
 • Đảm bảo vấn đề an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ cho các công trình cũng như là đảm bảo được an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình về đê điều, giao thông, thủy lợi,…
 • Thiết kế xây dựng của các công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật xây dựng năm 2014.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cần phải phù hợp đối với từng loại giấy phép riêng theo những quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật xây dựng năm 2014.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với những công trình không theo tuyến ngoài đô thị theo điều 92 của Luật Xây dựng năm 2014

Nghị định về cấp giấy phép xây dựng 2

 • Phù hợp với vị trí cũng như là tổng thể mặt bằng của dự án đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản rõ ràng.
 • Đáp ứng đầy đủ được các điều kiện đã quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật xây dựng năm 2014.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ theo Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại các đô thị bao gồm:

 • Phù hợp với những mục đích sử dụng đất theo các quy định của pháp luật về vấn đề đất đai và quy chế quản lý kiến trúc.
 • Đảm bảo được các vấn đề về an toàn cho các công trình và những yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo được an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ các công trình đê điều, giao thông, thủy lợi,…
 • Việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ cần phải được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật xây dựng năm 2014.

Còn đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực nông thôn thì khi xây dựng cần phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng ở các điểm dân cư nông thôn.

Nghị định về cấp giấy phép xây dựng

Trên đây là một số thông tin tìm hiểu Nghị định về cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2021. Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên bạn sẽ có thêm được cho mình những kiến thức cũng như hiểu biết bổ ích mới. Cảm ơn các bạn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN