Công trình cấp 1 là gì và các quy định liên quan 

Có nhiều bạn là kĩ sư hay các nhà thầu đều chưa nắm rõ về phân loại công trình. Các công trình cấp 1 là gì, cấp 2,3,4 trong dân dụng được hiểu như thế nào? Những quy định liên quan đến công trình cấp 1 sẽ được hé lộ ở bài viết này.

Tìm hiểu về công trình dân dụng

Trước khi đi tìm hiểu công trình cấp 1 là gì thì chúng ta cần biết được thông tin về công trình dân dụng. Bởi vì khái niệm công trình cấp 1 chỉ là một phần trong công trình dân dụng.

công trình cấp 1 là gì

Những khái niệm hay quy định về công trình dân dụng hay công trình cấp một đều được quy định cụ thể trong luật. Có thể tổng quát một cách dễ hiểu, công trình dân dụng là những công trình bao gồm những công trình cơ bản như nhà ở, công trình công cộng.

Các công trình dân dụng bao gồm nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ, các công trình như nhà văn hoá, công trình trường học, khách sạn,…Tất cả các công trình do người dân sử dụng đều gọi là công trình dân dụng.

Tóm lại có thể hiểu rằng, công trình dân dụng được phân cấp 1, 2, 3, 4 là các công trình dân dụng phân theo mức độ quan trọng của công trình, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung công trình cấp 1 ở phần dưới.  

Quy định trong việc phân cấp các công trình

Các quy định liên quan đến công trình xây dựng bao gồm có Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ban hành năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì các công trình xây dựng hay người ta còn gọi là Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Thêm vào đó là nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành năm 2015 của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư xây dựng hay còn gọi lại Nghị định 59/2015/NĐ-CP và nghị định số 62/2013/NĐ-CP ban hành năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ xây dựng.

Thêm vào đó là những quy định tại QCVN-03-2012-BXD của Bộ Xây Dựng. Tất cả những quy định trên đều có liên quan tới việc phân cấp và ảnh hưởng đến việc phân cấp các công trình dân dụng trong xây dựng.

Mọi quyết định hay phân cấp đều có quy định và quy chuẩn của pháp luật hiện hành mà Việt Nam đã quy định. Dưới đây là quy định về cách phân cấp công trình và tìm hiểu công trình cấp 1 là gì?

Công trình cấp 1 là gì?

Căn cứ vào điều 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD chúng ta biết được việc phân cấp công trình xây dựng đó là một cách thức để phân nhóm các công trình theo các nhóm khác nhau dựa theo vốn đầu tư, theo quy mô dự án,… để dễ dàng quản lý và thực hiện các bước tiếp theo của công trình.

Việc phân nhóm công trình dựa vào quy mô và công suất, tầm quan trọng của công trình đối với đất nước hay với địa phương. Và còn một cách phân loại nữa là dùng loại công trình, dùng quy mô thiết kế của công trình để phân loại.

Các yếu tố này sẽ phân loại các công trình thành các nhóm thuộc phụ lục 01 của thông tin và phụ lục 02 của thông tư 03/2016/TT-BXD. Ứng với việc phân chia như vậy sẽ có các công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp…

Từ các công trình như vậy chúng ta phân loại tiếp các công trình thành 5 cấp: cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 nhờ dựa vào thông số cũng như các tiêu chuẩn cụ thể của công trình và dự án.

Trong đó, phân loại công trình cấp 1 là công trình tiệm cận với mức độ cao nhất ứng với quy mô và công suất cùng kết cấu và tầm quan trọng của công trình đã được quy định trong luật xây dựng.

công trình cấp 1 là gì 1

Công trình cấp 1 là loại công trình quan trọng chỉ sau công trình đặc biệt cấp quốc gia mà khi sự cố xảy ra thì công trình thuộc cấp 1 sẽ gây ảnh hưởng và có tác động rất lớn tới tài sản, tính mạng của cộng đồng dân cư hoặc đến sự phát triển kinh tế – xã hội trong phạm vi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ rộng lớn.

Lấy ví dụ về một công trình cấp 1 trong loại hình dân dụng thì công trình cấp 1 sẽ là những tòa nhà có chiều cao 75-200m và số tầng sẽ cao trên 20 tầng đến 50 tầng. Tổng diện tích của sàn phải rộng trên 20.000m2.

Hay ví dụ về một công trình cấp một trong khai khoáng thì công trình luyện kim màu cấp 1 là những công trình nhà máy mang đến sản lượng trên 0.5 triệu tấn thành phẩm/năm.

Có thể tóm lại rằng, công trình cấp 1 là phân cấp công trình được phân theo mức độ quan trọng, quy mô của công trình ở tầm quan trọng và chỉ sau công trình cấp đặc biệt.

Bài viết đã chia sẻ thông tin về công trình cấp 1 là gì và các quy định liên quan đến công trình cấp 1 cùng với các công trình khác trong mọi lĩnh vực. Các bạn cần tìm hiểu sâu hơn, nắm vững hơn về các công trình và việc phân loại để thuận lợi hơn trong công việc của các bạn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN